Schrijftolk Sandy Groeneveld

Schrijftolk Sandy

Een schrijftolk is de verbindende communicatieve schakel tussen dove of slechthorende mensen en horenden. Een schrijftolk is een tolk, die typt wat er gezegd wordt. De dove of slechthorende kan dan live mee lezen op een laptop of tablet en zo volwaardig deelnemen aan de situatie. De schrijftolk geeft niet alleen de letterlijke gesproken tekst weer ook andere informatie wordt getypt, zoals lachen, stemnuances, stemverheffingen en belangrijke omgevingsgeluiden (zoals bijvoorbeeld een telefoon die gaat of een ambulance die voorbij komt, mits er tijd voor is om dit te vermelden).
Als er meerdere doven of slechthorenden aanwezig zijn, kan de tekst ook met een beamer op een scherm geprojecteerd worden.
U hoeft geen tolkvoorziening te hebben om mij aan te kunnen vragen, hier vindt u meer informatie.