Schrijftolk Sandy Groeneveld

Een schrijftolk is de verbindende communicatieve schakel tussen dove of slechthorende mensen en horenden. Een schrijftolk is een tolk, die typt wat er gezegd wordt. De dove of slechthorende kan dan live mee lezen op een laptop of tablet en zo volwaardig deelnemen aan de situatie. De schrijftolk geeft niet alleen de letterlijke gesproken tekst weer ook andere informatie wordt getypt, zoals lachen, stemnuances, stemverheffingen en belangrijke omgevingsgeluiden (zoals bijvoorbeeld een telefoon die gaat of een ambulance die voorbij komt, mits er tijd voor is om dit te vermelden). Als er meerdere doven of slechthorenden aanwezig zijn, kan de tekst ook met een beamer op een scherm geprojecteerd worden.
U hoeft geen tolkvoorziening te hebben om mij aan te kunnen vragen, hier vindt u meer informatie.

Live ondertiteling van een uitvaart

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft één op de tien Nederlanders last van gehoorverlies. Het is aannemelijk dat het werkelijke aantal slechthorenden hoger ligt. Niet iedere slechthorende is in beeld of men weet niet eens dat hij of zij slechter hoort. (bronvermelding onderaan de pagina)
In deze periode met het coronavirus mag er helaas een zeer beperkt aantal mensen aanwezig zijn bij een uitvaart. De overige familieleden, vrienden, kennissen, collega’s, (oud-)klasgenoten en belangstellenden kunnen alleen via een livestream de dienst volgen. Het goed kunnen volgen van die livestream is niet vanzelfsprekend. Iedereen kent wel iemand in de familie, vrienden- of kennissenkring, die een vorm van slechthorendheid heeft. Als je door die slechthorendheid niet goed kunt verstaan wat er gezegd wordt, maakt het dat moeilijker om samen afscheid te nemen. Door de stream live te ondertitelen kan iedereen meelezen. Zo kan iedereen meedoen en verbonden zijn. Juist bij rouw is dat belangrijk. In deze tijd van op afstand verbonden zijn, is dat belangrijker dan ooit. Een inclusieve samenleving vraagt dat alle genodigden voor de uitvaartstream deze ook goed kunnen volgen.

(U kunt mij inzetten via de tolkvoorziening voor de leefsituatie. Als u deze voorziening niet heeft, kunt u toch een schrijftolk inzetten. Hieronder staan de 3 keuzes die u dan heeft. Meer informatie over de tolkvoorzieningen volgt later deze week op de website).

 U heeft drie keuzes, op basis van een uitvaart van maximaal een uur:

 1. Live ondertitelen van de uitvaart via de livestream (die u regelt via de uitvaartbegeleider) kost € 300,- ex. BTW. Een goede voorbereiding zorgt voor een betere ondertiteling en dat vraagt zo’n 3 tot 4 uur aan voorbereiding.
 2. Het opnemen van de stream en deze later laten ondertitelen kost € 300,- ex. BTW. De stream wordt dan duidelijk ondertiteld en professioneel afgeleverd op een USB-stick, waarbij sprekers die misschien door emotie in de livestream minder goed te verstaan waren ook goed ondertiteld zijn.
 3. Ondertitelen van de streaming én de opname van de streaming, kosten als pakket € 550,- ex. BTW. U kunt dan de livestream volgen én later nog eens terugkijken.
 4. Als de uitvaart in de avonduren is, na 18.00 uur, of in het weekend, komt hier een toeslag bij van 100,- ex. BTW

Informatie voor de uitvaartbegeleider

Het is belangrijk dat:

 • U mij via mail, whatssapp of sms benadert zodra de datum en tijd (begin- en eindtijd ongeveer) bekend zijn. Dat kan via sandy@schrijftolk.nl en 06-15160163. Dan reserveer ik die tijd voor u. 
 • U de streaming met het uitvaartcentrum regelt en ik daar toegang toe krijg.
 • Voor een goede ondertiteling is het belangrijk dat ik vooraf zoveel mogelijk informatie over de uitvaart ontvang.

Daarmee bereid ik de ondertiteling zo goed mogelijk voor. Het is fijn als u deze informatie uiterlijk 24 uur voor aanvang van de uitvaart aanlevert via . Voor mij is het prettig dat er één aanspreekpunt is.

Voorbeelden van informatie zijn:

 • het draaiboek
 • de muziek met, als van toepassing, de songteksten
 • de namen van de overledene en de familieleden die genoemd worden
 • de namen van de mensen die een toespraak houden
 • de teksten van toespraken, gedichten of andere teksten die voorgelezen worden

Kortom: alles dat ik kan gebruiken aan voorbereiding, zodat de kwaliteit van de ondertiteling zo goed mogelijk is.

 • Vooraf zal er een offerte gemaakt worden. Deze dient ter goedkeuring retour gezonden te worden. Daarvoor zijn de gegevens nodig van degene aan wie de offerte gestuurd mag worden.
 • De factuurgegevens naar wie de factuur verzonden kan worden.

Uiteraard is het een voorwaarde dat de uitvaart verstaanbaar is voor de schrijftolk. Zonder dat is ondertiteling helaas niet mogelijk.

Bronnen

 1. Website Centraal Bureau voor de Statistiek. https://opendata.cbs.nl/ statline/#/CBS/nl/dataset/37852/table?ts=1576580367196.
 2. Artikel ‘Gehoor geven aan mensen met een auditieve beperking’ van Corine van Dal en Moniek Niessen

Artikel 30-4-2020 Directe ondertiteling bij livestream uitvaart stond in week 20 van 2020 in de StadsPers (krant Zeist, De Bilt en Bilthoven) met foto vindt hier

Persbericht in de VAR van 7-4-2020 vindt u hier
Zelfde bericht op Doof.nl vindt u hier